Company management

E-mail: info@tlo.cz

Ing. Jan Byrtus

Chairman of the Board
phone: (+420) 553 759 840
mobile: (+420) 737 231 000
e-mail: jan.byrtus@tlo.cz

Jiří Lacek

Manager of the calibration laboratory
phone: (+420) 553 759 860
mobile: (+420) 737 219 797
e-mail: jiri.lacek@tlo.cz

Ing. Martina Hambálková (Kalabová)

manager of the certification body
phone: (+420) 553 759 846
mobile: (+420) 737 219 905
e-mail: martina.hambalkova@tlo.cz

Ing. Vít Hendrych

manager of the testing laboratory
phone: (+420) 553 759 850
mobile: (+420) 737 219 901
e-mail: vit.hendrych@tlo.cz

Bc. Miroslav Geršl

Manager of the Brno Branch
mobile: (+420) 733 611 451
e-mail: miroslav.gersl@tlo.cz